Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRƯỜNG, LỚP MẦM NON TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Vũ Tiến Dũng, Dương Thị Thanh

Tóm tắt


Tóm tắt: Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đã và đang phát huy tác dụng rất lớn trong sự nhiệp giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục mầm non. Sơn La là một tỉnh miền núi, kinh tế - xã hội còn nhiều bất cập, khó khăn. Giáo dục mầm non ở Sơn La tuy đã có khởi sắc nhưng vẫn còn bộc lộ khá nhiều tồn tại, hạn chế. Chủ trương mở trường, lớp mầm non tư thục đã có 24 năm qua nhưng số trường, lớp mầm non tư thục của tỉnh Sơn La mới dừng lại ở con số 14. Bài viết này dựa vào những kết quả khảo sát, điều tra thực tế 12 trường mầm non tư thục (số liệu khảo sát tháng 6 năm 2018; tháng 8 năm 2018 là 14 trường) đã đề xuất bốn nhóm biện pháp chính yếu, có tính khả thi để góp thêm một tiếng nói góp phần phát triển hệ thống trường, lớp mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Từ khóa: Thực trạng; biện pháp; trường, lớp mầm non tư thục; tỉnh Sơn La.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt