Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

QUAN NIỆM VỀ LINH HỒN (KHUÔN, KHUÂN) VÀ ĐÔI ĐIỀU KIÊNG KỊ TRONG TANG MA CỦA NGƯỜI THÁI ĐEN TỈNH SƠN LA

Lường Hoài Thanh, Lê Thị Dung

Tóm tắt


Tóm tắt: Người Thái giống nhiều dân tộc thiểu số khác ở Tây Bắc có những nét rất riêng, độc đáo trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần. Đặc biệt, người Thái có những quan niệm riêng về linh hồn (khuôn, khuân), có rất nhiều điều kiêng kị trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong tang ma.
Từ khóa: Người Thái, linh hồn, “phi” (ma), kiêng kị.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt