Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG CỦ GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA HAI GIỐNG NGHỆ ĐEN TẠI SƠN LA

Nguyễn Thị Thanh Hòa, Đặng Văn Công

Tóm tắt


Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Giống nghệ đen Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc có các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển và năng suất tốt hơn giống Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker, trong đó giống Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc có năng suất đạt 58,38 tấn/ha, giống Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker có năng suất chỉ đạt 18,52 tấn/ha; sử dụng khối lượng củ giống là 15g/củ thì hai giống nghệ đen sinh trưởng, phát triển tốt hơn và cho năng suất cao hơn khi sử dụng khối lượng củ giống là 10g/củ; sử dụng giống Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc với khối lượng củ giống là 15 g/củ giúp cây sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao nhất đạt 58,59 tấn/ha.
Từ khóa: Nghệ đen, khối lượng củ giống, Kaempferia parviflora Wall. ex Baker, Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt