Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THỰC TRẠNG CÁC MÔ HÌNH TRỒNG CÂY MACCADAMIA TẠI TỈNH SƠN LA

Vũ Thị Liên, Phan Thị Thanh Huyền, Đoàn Đức Lân

Tóm tắt


Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích trồng cây Macadamia ở huyện Mai Sơn là đơn vị trồng nhiều Macadamia với 51,8 ha, tiếp theo là huyện Thuận Châu với 17 ha, thấp nhất là thành phố 5,92 ha. Cây Macadamia sinh trưởng, phát triển khá ổn định, số lượng cây bị chết hàng năm rất ít, chủ yếu do bị trâu bò phá hoại. Có 3 mô hình trồng Macadamia: Trồng xen chè, cà phê và trồng thuần. Hiện nay các mô hình trồng cây Macadamia ở giai đoạn ổn định cho sản lượng bình quân dao động 3,2 – 4,5 kg quả tươi/1 cây. Sản lượng quả giữa các điểm nghiên cứu có sự chênh lệch nhưng không nhiều. Cây giống Macadamia gồm có các dòng: 246, OC, 849, 816 đây là những giống đã được tuyển chọn và công nhận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Qua đánh giá sơ bộ, tình hình sinh trưởng (đường kính thân, đường kính tán, chiều cao và khả năng phân cành ...) và phát triển của cây ở mức khá, cây ít bị sâu bệnh và không nên trồng Macadamia ở khu vực hay có gió lớn. Tổng diện tích cả 3 địa điểm trồng cây Macadamia phân bố ở độ dốc từ 0 - 150 đạt 64,42 ha và độ dốc từ 16 - 250 với 10,3 ha. Trong tổng số 74,72 ha, trồng với mật độ 7 x 9 m (158 cây/ha cách 4 hàng chè một hàng Macadamia) để che bóng cho cây chè, 7 x 8 m (204 cây/ha) che bóng cho cây cà phê. Tại Sơn La chưa có doanh nghiệp, đơn vị nào đứng ra thu mua, bao tiêu sản phẩm cho người trồng Macadamia, hiện tại các chủ thu mua chỉ phục cho việc nhân giống, chính vì vậy thị trường trồng, kinh doanh Macadamia chưa được hình thành.Thu hoạch quả Macadamia từ mặt đất, bằng thủ công là một điều khó khăn vì quả Macadamia là quả hạch rụng lai rai và có thể kéo dài tới 3 tháng (do có nhiều đợt ra hoa).
Từ khóa: Macadamia, mô hình, thực trạng, Sơn La.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt