Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Thanh Lâm

Tóm tắt


Chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Vật lý – Trường Đại học Tây Bắc đã được quan tâm, chú trọng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã gặp không ít khó khăn; bên cạnh đó chương trình đào tạo đòi hỏi phải được cập nhật để phù hợp thực tế giáo dục. Bài viết này đề cập đến thực trạng và một số giải pháp để tăng cường hoạt động đó.
Từ khóa: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Chương trình đào tạo, Sư phạm Vật lý

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt