Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC, ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG KHOAI SỌ MÁN TẠI HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA

Vũ Minh Toàn, nnk nnk

Tóm tắt


Khoai sọ mán thuộc họ ráy Araceae, chi: Colocasia, loài: Colocasia esculenta, thuộc nhóm:
C.esculenta (L.) Schott var. esculenta, phân loại dưới loài thì khoai sọ mán thuộc nhóm khoai môn. Nói đến nền
văn hóa ẩm thực của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La không thể bỏ qua nét độc đáo trong ẩm thực của món khoai sọ
mán thơm ngon nổi tiếng. Kết quả nghiên cứu, các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng
của giống khoai sọ mán cho thấy: Thời vụ trồng tốt nhất vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, phát triển và cho chất
lượng tốt nhất trên chân đất dốc, mật độ trồng phù hợp 23.000 cây/ha, kết hợp bón phân cân đối với lượng 10 tấn
P/C +80kgN + 60Kg P
2
0
5
+ 80Kg K
0/ha. Năng suất củ cái dao động từ 0,76 – 0,84 kg/củ, năng suất thực thu cao
trung bình từ 11-14 tấn/ha, thời gian sinh trưởng trung bình 215 – 243 ngày. Chất lượng cảm quan, khoai dẻo bở,
ăn ngậy, thơm, mầu sắc thịt củ vàng đẹp.
2
Từ khóa: Khoa sọ mán, năng suất khoai mán, mật độ trồng, bón phân

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt