Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

CHẾ TẠO NƯỚC GIẶT TỪ DẦU THỰC VẬT ĐÃ QUA SỬ DỤNG TẠI MỘT SỐ HỘ GIA ĐÌNH Ở SƠN LA

Vũ Thị Hải Ninh, Trần Thị Mừng

Tóm tắt


Cùng với mỡ động vật, dầu thực vật là một nguyên liệu không thể thiếu trong việc nấu nướng hằng ngày trong các gia đình nói chung và ở Sơn La nói riêng. Phần dầu mỡ sau khi sử dụng thường được thải trực tiếp
ra các hệ thống thoát nước thải gây nên các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, tắc hệ thống thoát nước… Để khắc phục tình trạng đó, trong nội dung bài viết này, chúng tôi đề xuất giải pháp chế tạo nước giặt từ dầu thực vật đã qua sử dụng và đánh giá các chỉ số kĩ thuật cũng như những đánh giá bước đầu về hiệu quả của giải pháp đối với các hộ gia đình ở Sơn La.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt