Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ĐẶC ĐIỂM VẬT HẬU CỦA CÂY MẮC KHÉN (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC) TẠI SƠN LA

Cao Đình Sơn, Nguyễn Thị Minh Châu

Tóm tắt


Tóm tắt: Mắc khén được coi là cây bản địa của vùng Tây Bắc Việt Nam. Tại Sơn La, cây Mắc khén phân bố tập trung nhiều tại 8/11 huyện, thành phố; loài cây này có biên độ sinh thái tương đối rộng, có thể sống được ở những nơi có điều kiện khí hậu khá khắc nghiệt, đất nghèo dinh dưỡng. Trong rừng tự nhiên, cây Mắc khén sinh trưởng và phát triển ở rừng thưa, cấu trúc rừng đơn giản. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng tương đối rõ nét đến các pha vật hậu của cây Mắc khén: Nhiệt độ của không khí và độ ẩm của đất nơi cây Mắc khén phân bố ảnh hưởng rõ nét nhất; cây Mắc khén có chu kỳ sai quả không rõ ràng, chu kỳ sai quả diễn ra hàng năm. Ở các độ cao khác nhau nơi có cây Mắc khén phân bố không ảnh hưởng đến đường kính hạt và độ dày của vỏ hạt cây Mắc khén.
Từ khóa: Mắc khén, vật hậu, Sơn La.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt