Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

BÀN VỀ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH SƠN LA NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Tòng Phương Trang

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích chỉ số PCI của tỉnh Sơn La trong những năm gần đây và có sự so sánh với một số tỉnh thành trong khu vực cũng như cả nước. Kết quả phân tích cho thấy năng lực cạnh tranh của Sơn La so với các tỉnh thành khác trong cả nước còn thấp, chưa có sự bứt phá, còn nằm trong nhóm có chỉ số tương đối thấp và thứ hạng không cao. Nguyên nhân chính là do tính minh bạch của môi trường đầu tư chưa cao, chất lượng lao động chưa đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp, thủ tục hành chính còn rườm rà, năng lực điều hành thiếu tính linh hoạt, sáng tạo...Từ kết quả đã nghiên cứu, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới.
Từ khóa: chỉ số, năng lực, Sơn La.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt