Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

BỘ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ MỚI “ĐO TIÊU CỰ THẤU KÍNH”, CHẾ TẠO BẰNG VẬT LIỆU THÔNG DỤNG

Phan Toàn, Phạm Hồng Sơn

Tóm tắt


Tóm tắt: Từ các cơ sở lí thuyết và thực tiễn của bài thí nghiệm vật lí “Đo tiêu cự thấu kính” hiện đang sử dụng tại Phòng thí nghiệm Vật lí của Trường Đại học Tây Bắc, chúng tôi đã thiết kế và chế tạo bộ thiết bị thí nghiệm vật lí “Đo tiêu cự thấu kính” mới hoàn toàn, khác với các mẫu cũ trước đây. Bộ thiết bị mới được chế tạo từ các vật liệu thông dụng, sử dụng dễ dàng, thao tác đơn giản và cho kết quả thí nghiệm chính xác hơn.
Bộ thiết bị mới đo tiêu cự thấu kính có cấu tạo gồm 6 bộ phận chính: Thấu kính hội tụ cần đo tiêu cự; thấu kính phân kì cần đo tiêu cự; đèn chiếu; vật; màn ảnh; máng quang học.
Từ khóa: Bộ thí nghiệm mới đo tiêu cự.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt