Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Oanh, Đoàn Thị Kiều, Việt Nam

  • S. 8 (2017) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    THAM SỐ HÓA ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA MÁY ĐO VA CHẠM ATLAS TRONG PHÉP ĐO XUNG LƯỢNG NGANG CỦA HẠT BOSON Z TẠI MÁY GIA TỐC LHC
    Tóm tắt
Đăng ký
Liên kết