Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Anh, Hoàng Ngọc, Việt Nam

 • S. 2 (2015) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  DẠY HỌC KIẾN TẠO KHÁI NIỆM TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 17 (2019) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 19 (2020) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
  BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH ĐI-Ô-PHĂNG CHO HỌC SINH THPT TỈNH XAY NHẠ BU LY NƯỚC CHDCND LÀO
  Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết