Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Huyền, Lê Thị Thu, Việt Nam

  • S. 24 (2021) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    TUYỂN CHỌN CÁC VI KHUẨN PHÂN GIẢI PHOSPHATE KHÓ TAN ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN VI SINH
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết