Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Bosier, Peter

  • S. 4 (2016) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    ĐỊNH DANH CÁC CHỦNG VI KHUẨN MỌC TRÊN MÔI TRƯỜNG THIOSULPHATE CITRATE BILE SALT SUCROSE (TCBS)
    Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết