Gửi bài
Liên Kết

Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 16 (2019) XÁC ĐỊNH SUDAN III BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC VÀ ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH MẪU THỰC PHẨM Tóm tắt   Download (English)
Phạm Thị Chuyên, Hoàng Hải Long, Đặng Xuân Thư, Nguyễn Bích Ngân
 
S. 10 (2017) XÁC ĐỊNH, XẾP LOẠI VÀ KHẢO SÁT SỰ BIỂU HIỆN CỦA CÁC GEN MÃ HÓA DEHYDRIN (DHN) Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merr.) BẰNG PHÂN TÍCH IN SILICO Tóm tắt   Download (English)
Vũ Thị Nự, Nguyễn Thị Sơn, Hà Mạnh Linh
 
S. 17 (2019) XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Lã Thị Bích Ngọc
 
S. 14 (2018) XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU LƯU HỌC SINH LÀO HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Văn Long
 
S. 13 (2018) XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ VẬN HÀNH MÔ HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở VÙNG TÂY BẮC Tóm tắt   Download (English)
Đỗ Thúy Mùi
 
S. 16 (2019) ĐA CHẬP ĐỐI VỚI PHÉP BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN HARTLEY Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Minh Khoa, Trần Văn Thắng
 
S. 14 (2018) ĐA DẠNG CÁC LOÀI DƠI (MAMMALIA: CHIROPTERA) Ở KHU RỪNG ĐẶC DỤNG COPIA VÀ KHU VỰC PHỤ CẬN, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Đào Nhân Lợi
 
S. 4 (2016) ĐA DẠNG CÁC LOÀI RẮN (REPTILIA: SQUAMATA: SERPENTES) Ở XÃ MƯỜNG DO, HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Phạm Văn Anh, Khăm Đi Pheng Kia Chư, Phạm Văn Nhã, Đậu Văn Triều
 
S. 14 (2018) ĐA DẠNG CÂY CÓ TINH DẦU TẠI XÃ ĐỨA MÒN, HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Hoàng Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Vàng A Mẻ, Hoàng Văn Lực
 
S. 2 (2015) ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở XÃ CHIỀNG PẤC, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Phạm Văn Anh
 
S. 10 (2017) ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ MỨC ĐỘ GÂY HẠI CỦA BỌ VÒI VOI ĐỤC QUẢ XOÀI Sternochetus frigidus (Fabricius) TẠI TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Vũ Quang Giảng, Vũ Minh Toàn
 
S. 14 (2018) ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO TẠI ĐIỆN BIÊN Tóm tắt
Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Thị Kiều Chinh
 
S. 2 (2015) ĐẶC ĐIỂM VẬT HẬU CỦA CÂY MẮC KHÉN (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC) TẠI SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Cao Đình Sơn, Nguyễn Thị Minh Châu
 
S. 14 (2018) ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG ĐẠM BÓN KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA MỘT LOẠI RAU Tóm tắt   Download (English)
Hoàng Văn Thảnh, Trần Thị Huyền
 
S. 2 (2015) ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TỈNH ĐIỆN BIÊN Tóm tắt   Download (English)
Trần Thị Hằng
 
S. 17 (2019) ĐÁNH GIÁ HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Hồng Nhung
 
S. 8 (2017) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ TẠI SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Dương Gia Định, Luân Thị Đẹp, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Hoàng Phương
 
S. 12 (2018) ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG MẬN TAM HOA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP TRÊN GỐC ĐÀO THÓC Tóm tắt   Download (English)
Đào Hữu Bính, Phạm Quang Trung, Hoàng Văn Lực, Tống Mạnh Hổ, Lò Văn Tuyển, Lê Văn Thành
 
S. 4 (2016) ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN Ở GIAI ĐOẠN NẢY MẦM VÀ CÂY CON CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG NGÔ ĐỊA PHƯƠNG THU THẬP TỪ TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Vì Thị Xuân Thủy, Trần Ngọc Diệp, Vi Thị Huệ, Nguyễn Thị Phương Huyền, Lê Quốc Khánh
 
S. 14 (2018) ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA CÁC MẪU GIỐNG KHOAI SỌ THU THẬP TẠI KHU VỰC TÂY BẮC Tóm tắt   Download (English)
Đoàn Đức Lân, Nguyễn Hoàng Phương
 
S. 5 (2016) ĐÁNH GIÁ NGUỒN VỐN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ XÃ CHIỀNG ƠN, HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Hoa Mận, Lê Thị Thu Hòa, Lò Văn Thuật, Nguyễn Thị Thảo, Lường Văn Chung
 
S. 18 (2020) ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA LÊ TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI TẠI MAI SƠN, SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Văn Khoa, Lò Văn Chưởng
 
S. 12 (2018) ĐÁNH GIÁ SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM SÒ VÀNG ( Pleurotus citrinopileatus ) TRÊN CÁC KHỐI LƢỢNG CƠ CHẤT LÕI NG NGHIỀN VÀ KHỐI LƢỢNG GIỐNG CẤY KHÁC NHAU TẠI SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Đoàn Đức Lân, Nguyễn Thị Quyên, Phạm Thị Minh Thảo
 
S. 12 (2018) ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG CỦA ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Văn Khoa
 
S. 5 (2016) ĐỀ TÀI TÌNH ÁI TRONG THƠ NGUYỄN CÔNG TRỨ Tóm tắt   Download (English)
Ngô Thị Phượng
 
226 - 250 trong số 257 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 
Đăng ký
Liên kết