Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Bính, Đào Hữu

  • S. 18 (2020) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN Ủ COMPOST TỚI SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG KHOAI MÁN TẠI XÃ ĐÔNG SANG, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA
    Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết