Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Lan, Doãn Phương, Việt Nam

  • S. 23 (2021) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
    HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG TÍNH TỰ HỌC CHO SINH VIÊN
    Tóm tắt  PDF (English)
  • S. 27 (2022) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
    RÈN LUYỆN TƯ DUY VẬT LÍ THÔNG QUA MỘT SỐ BÀI TẬP PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
    Tóm tắt
Đăng ký
Liên kết