Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Phúc, Hoàng, Việt Nam

  • S. 21 (2020) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
    MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết