Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Phương, Nguyễn Hoàng, Việt Nam

  • S. 16 (2019) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG ĐẬU NHO NHE TẠI KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM
    Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết