Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Lâm, Nguyễn Thanh, Việt Nam

  • S. 26 (2022) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC ĐỂ GIẢI MỘT SÔ BÀI TOÁN VỀ DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết