Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Minh, Nguyễn Văn, Việt Nam

  • S. 17 (2019) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
    SỬ DỤNG CÔNG THỨC ENTROPI CỦA IU.G. XIMONOV ĐỂ KIỂM TRA SỰ PHỤ THUỘC CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA LÍ
    Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết