Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Mừng, Trần Thị

  • S. 26 (2022) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    NGHIÊN CỨU QUY TR NH NHÂN GIỐNG IN VITRO LAN PHI ĐIỆP TÍM (DENDROBIUM ANOSMUM LINDL.) TỪ MẮT NGỦ Ở THÂN
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết