Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN PHỔ THÔNG

Phạm Thị Phương Huyền

Tóm tắt


Tóm tắt: Văn bản nghị luận là loại văn bản được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng, quan điểm nào đó. Theo dự thảo Chương trình môn Ngữ văn mới, số lượng văn bản nghị luận sẽ gia tăng. Do đó, bài viết này chúng tôi đề xuất quy trình đọc hiểu loại văn bản bản nghị luận nhằm chia sẻ với giáo viên và học sinh cách thức đọc hiểu một văn bản nghị luận. Quy trình gồm ba nội dung cơ bản: Nhận biết các thành phần bề mặt của văn bản; Hiểu nội dung và hình thức thể hiện của văn bản; Liên hệ văn bản với bối cảnh xã hội lịch sử và vận dụng văn bản vào đời sống.
Từ khoá: Văn bản nghị luận, đọc hiểu, nhận biết, liên hệ.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt