Gửi bài
Liên Kết

Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2015) ẨN DỤ Ý NIỆM TÌNH YÊU LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH” TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ Tóm tắt   Download (English)
Trần Thị Lan Anh
 
S. 15 (2018) ẨN DỤ Ý NIỆM “THỜI GIAN LÀ CON NGƯỜI” TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ Tóm tắt   Download (English)
Trần Thị Lan Anh
 
S. 18 (2020) ẢNH HƯỞNG CỦA BỀ DÀY, NHIỆT ĐỘ VÀ NỒNG ĐỘ TẠP CHẤT ĐỐI VỚI HẰNG SỐ MẠNG CỦA MÀNG MỎNG ZIRCONIA PHA TẠP YTTRIA Tóm tắt   Download (English)
Lê Thu Lam, Phạm Ngọc Thư
 
S. 24 (2021) ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CẮT TỈA CÀNH ĐẾN SỰ RA HOA, ĐẬU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT NHÃN TẠI TỈNH SƠN LA Tóm tắt   PDF (English)   PDF (English)
Vũ Quang Giảng
 
S. 10 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ CƠ CHẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT NẤM RƠM TRỒNG TRÊN PHỤ PHẨM VỎ CÀ PHÊ TẠI SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Thị Quyên, Đặng Văn Công, Vũ Phương Liên, Đoàn Đức Lân, Lò Thị Thủy, Lù Văn Mạnh
 
S. 24 (2021) ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG VÀ GIÁ THỂ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA CÀNH GIÂM CÂY HOA TRIỆU CHUÔNG (Calibrachoa praviflora) Tóm tắt   PDF (English)   PDF (English)
Nguyễn Thị Thanh Hương, Chu Thị Bích Ngọc, Nguyễn Phương Quý, Nguyễn Thị Hiền
 
S. 4 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN Ở THỜI KỲ CÂY CON ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CẠN VÙNG TÂY BẮC Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Văn Khoa
 
S. 4 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LẠC L14 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI Tóm tắt   Download (English)
Vũ Ngọc Thắng, Nguyễn Hữu Hiếu, Trần Anh Tuấn, Đồng Huy Giới, Vũ Đình Chính, Lê Khả Tường
 
S. 18 (2020) ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THU HẠT ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG HẠT CỎ GHINÊ MOMBASA (PANICUM MAXIMUM CV MOMBASA) TRỒNG TẠI MAI SƠN, SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Hồ Văn Trọng
 
S. 16 (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG CỦ GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA HAI GIỐNG NGHỆ ĐEN TẠI SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Thị Thanh Hòa, Đặng Văn Công
 
S. 26 (2022) ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA LƯỚI TẠI SƠN LA Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Văn Khoa
 
S. 12 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ỐC NHỒI Pila polita (Deshayes, 1830) NU I TRONG TRÁNG TẠI TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Đỗ Đức Sáng
 
S. 10 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY KHOAI TÂY (Solanum tuberosum L.) GIỐNG DEJIMA TẠI TSUKUBA – NHẬT BẢN Tóm tắt   Download (English)
Hoàng Văn Thảnh
 
S. 24 (2021) ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA LOÀI NGHỆ ĐEN (Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc) TẠI SƠN LA Tóm tắt   PDF (English)
Đặng Văn Công, Nguyễn Thị Thanh Hòa
 
S. 18 (2020) ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LƯỢNG PHÂN LÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ĐẬU XANH ĐXVN7 1 TRONG VỤ HÈ THU NĂM 2018 TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI Tóm tắt   Download (English)
Vũ Ngọc Thắng, nnk nnk
 
S. 18 (2020) ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC, ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG KHOAI SỌ MÁN TẠI HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Vũ Minh Toàn, nnk nnk
 
S. 28 (2022) ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG VÀ GIÁ THỂ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA HOM GIÂM CÂY CÚC CỔ HỒNG TÚ KIỀU Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Hải Vân
 
S. 4 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA GIỐNG MOMOTARO FIGHT TRONG NHÀ KÍNH Tóm tắt   Download (English)
Hoàng Văn Thảnh
 
S. 11 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI THÁI ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á LỤC ĐỊA THÔNG QUA VAI TRÒ CỦA VƯƠNG QUỐC AYUTTHAYA Tóm tắt   Download (English)
Lường Hoài Thanh
 
S. 8 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM VÀ ÁNH SÁNG ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH THỂ QUẢ NẤM Cordyceps militaris Tóm tắt   Download (English)
Phạm Văn Nhã, Đỗ Hải Lan, Đặng Xuân Hoàng, Phạm Thị Lan, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bạc Thị Thu
 
S. 18 (2020) ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN Ủ COMPOST TỚI SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG KHOAI MÁN TẠI XÃ ĐÔNG SANG, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Phạm Quang Trung, Đào Hữu Binh, Hoàng Văn Lực
 
S. 28 (2022) ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ ÔXY ĐẾN KHẢ NĂNG NẢY MẦM HẠT LÚA GIỐNG TAN HIN SỐP CỘP Tóm tắt   PDF (English)
Lê Quốc Khánh, Khăn Khăm Say Vong, Chung Da Po Xia
 
S. 12 (2018) ẢNH HƢỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY CÀ CHUA ĐEN INDIGO F1 TẠI SƠN LA Tóm tắt   Download (English)
Vũ Thị Nự, Nguyễn Thị Quyên
 
S. 8 (2017) BÀI TOÁN HỖN HỢP THỨ BA VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN KHÔNG THUẦN NHẤT ĐỐI VỚI PHƢƠNG TRÌNH PARABOLIC CẤP HAI TRÊN MIỀN LÙI Tóm tắt   Download (English)
Nguyễn Thành Chung, Trần Công Sinh
 
S. 1 (2015) BẢN LĨNH VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CẦM QUÂN Tóm tắt   Download (English)
Bùi Mạnh Thắng
 
1 - 25 trong số 411 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Đăng ký
Liên kết