Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ CƠ CHẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT NẤM RƠM TRỒNG TRÊN PHỤ PHẨM VỎ CÀ PHÊ TẠI SƠN LA

Nguyễn Thị Quyên, Đặng Văn Công, Vũ Phương Liên, Đoàn Đức Lân, Lò Thị Thủy, Lù Văn Mạnh

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu tiến hành xử lý vỏ quả cà phê bằng nước vôi và bằng nhiệt, đồng thời phối trộn với lõi ngô nghiền và rơm rạ để trồng nấm Rơm tại Sơn La. Kết quả cho thấy phương pháp xử lý vỏ cà phê bằng nhiệt sau đó phối trộn với lõi ngô nghiền theo tỷ lệ 1:1 (công thức X2P3) để làm cơ chất trồng nấm Rơm cho kết quả tốt hơn. Tổng thời gian nuôi trồng là 29 ngày, năng suất đạt 45,56 kg/tấn cơ chất. Công thức xử lý vỏ cà phê bằng nước vôi sau đó trồng nấm Rơm với tỉ lệ 100% vỏ cà phê không cho năng suất, các công thức còn lại cho năng suất thấp hơn công thức X2P3. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, sử dụng vỏ quả cà phê xử lý bằng nước vôi hoặc nhiệt và phối trộn với lõi ngô nghiền, rơm rạ có thể trồng được nấm Rơm tại Sơn La.
Từ khóa: Nấm Rơm, Sơn La, phế thải vỏ cà phê.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt