Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ỨNG DỤNG WEBGIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VẢI THANH HÀ

Nguyễn Đức Lộc, Trần Trọng Phương

Tóm tắt


Tóm tắt: Hiện nay, WebGIS đã được ứng dụng rộng rãi để xây dựng các loại bản đồ chuyên đề trực tuyến trên mạng Internet. Với WebGIS, nhiều người dùng ở các địa điểm khác nhau có thể cùng sử dụng một bản đồ, có thể phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển và tra cứu thông tin trên bản đồ một cách dễ dàng. Trong nghiên cứu này, nhóm sử dụng công nghệ Google Maps API để xây dựng bản đồ trực tuyến mô tả khu vực chỉ dẫn địa lý vải Thanh Hà. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ứng dụng Google Maps API để xây dựng WebGIS đơn giản, không cần cài đặt phần mềm. Công cụ này rất phù hợp trong việc xây dựng các hệ thống bản đồ chuyên đề trên mạng Internet.
Từ khóa: bản đồ, chỉ dẫn địa lý, Google Maps API, vải Thanh Hà, WebGIS.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt