Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ BẬC NHẤT Ở LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ

Mai Anh Đức, Nguyễn Đình Yên, Nguyễn Đình Yên

Tóm tắt


Dạy Toán bằng các hoạt động trải nghiệm hiện đang là một vấn đề đáng quan tâm. Việc thiết kế hoạt động trải nghiệm trong việc dạy toán cho học sinh trung học đòi hỏi giáo viên phải chú ý đến các yếu tố liên quan nhằm mục đích nâng cao hiệu quả học tập và đạt được mục tiêu học tập. Trong bài báo này chúng tôi sẽ trình bày các bước thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học hàm số bậc nhất ở lớp 9 Trung học sơ sở. Chúng tôi cũng trình bày một ví dụ để phân tích và áp dụng quy trình đã nêu, phù hợp với tình hình thực tế của Sơn La.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Hàm số bậc nhất; Trung học sơ sở.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt