Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

SỬ DỤNG CÔNG THỨC ENTROPI CỦA IU.G. XIMONOV ĐỂ KIỂM TRA SỰ PHỤ THUỘC CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA LÍ

Nguyễn Văn Minh

Tóm tắt


Hiện nay, việc Địa lí ứng dụng Toán học để kiểm nghiệm, đo đạc, xác định các hiện tượng địa lí là khá phổ biến. Có rất nhiều phương pháp, công thức, thậm chí là mô hình, diễn trình để xác lập mối liên hệ, sự phụ thuộc của các yếu tố. Bài viết giới thiệu công thức Entropi của Iu.G. Ximonov, đây là công thức xác định sự phụ thuộc (định lượng) của hai đối tượng (lấy ví dụ cụ thể). Từ đó, có những cơ sở khoa học cho việc góp ý định hướng tác động, khai thác sử dụng lãnh thổ một cách có hiệu quả và dài lâu, phù hợp với hiện trạng địa lí.
Từ khóa: kiểm nghiệm, mô hình, phụ thuộc, hiện trạng địa lí

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt