Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC 1848-1871

Nguyễn Mậu Hùng

Tóm tắt


Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau dẫn đến thành công của quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX. Tuy nhiên, về cơ bản tất cả đều thống nhất rằng Vương quốc Phổ đóng một vai trò chủ đạo và then chốt trong suốt quá trình lịch sử lâu dài và phức tạp này. Sự vượt trội về sức mạnh kinh tế và quân sự cũng như các chiến lược phát triển hợp thời đại đã đưa Phổ lên vị trí lãnh đạo thế giới nói tiếng Đức nói chung và quá trình thống nhất nước Đức 1848-1871 nói riêng. Mặc dù vậy, sự xuất hiện và tài thao lược của Bismarck cũng như sự suy yếu của Áo cũng góp phần không nhỏ vào thành công của quá trình thống nhất nước Đức theo con đường của Phổ giữa thế kỷ XIX.
Từ khóa: Quá trình thống nhất nước Đức, Vương quốc Phổ, thế giới nói tiếng Đức, Bismarck, con đường của Phổ.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt