Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP GIÚP TRẺ MẦM NON LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG VỀ TẬP HỢP - SỐ - PHÉP ĐẾM

Đinh Thị Bích Hậu

Tóm tắt


Bài viết trình bày một số trò chơi toán học nhằm giúp trẻ mầm non có hứng thú hơn khi làm quen
với biểu tượng về “tập hợp – số – phép đếm” từ đó, trẻ tiếp thu kiến thức toán về “tập hợp – số – phép đếm” một
cách dễ dàng, tự nhiên. Các trò chơi trong bài viết này nhằm giúp trẻ củng cố một số nội dung về: tạo nhóm theo
dấu hiệu cho trước, ghép đôi, so sánh số lượng bằng cách ghép đôi, đếm số lượng và nhận biết chữ số, số thứ tự.
Từ khóa: Trò chơi, trò chơi học tập, đếm, số lượng, số thứ tự.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt