Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

Bùi Thanh Xuân

Tóm tắt


Lí thuyết kiến tạo đang là lí thuyết về dạy học vượt trội được sử dụng trong dạy học toán, đặc biệt có
rất nhiều cơ hội vận dụng trong dạy học toán cho học sinh tiểu học, giúp học sinh học tập chủ động, năng động và
sáng tạo hơn. Bài báo đề cập thực trạng dạy học và đề xuất quy trình dạy học môn Toán cho học sinh một số trường
tiểu học trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Bài báo là một tài liệu tham khảo giúp giáo viên tiểu học có
cái nhìn toàn diện về một phương pháp dạy học hiện đại mà giáo viên có thể vận dụng vào dạy học môn Toán,
góp phần đổi mới phương pháp dạy học, giúp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán nói riêng và chất lượng học
tập của học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Sơn La nói chung.
Từ khoá: Lí thuyết kiến tạo, môn Toán, tiểu học.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt