Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NHỮNG GIÁ TRỊ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRẺ EM QUA HÌNH TƯỢNG DẾ MÈN TRONG TÁC PHẨM DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÍ CỦA NHÀ VĂN TÔ HOÀI

Ngô Thị Phượng

Tóm tắt


Dế Mèn phiêu lưu kí là sáng tác tiêu biểu của nhà văn Tô Hoài. Trong sáng tác này, Dế Mèn là hình
tượng độc đáo. Với phần đời non trẻ, Dế Mèn là một chàng trai tự lập, có khát vọng nhưng còn hống hách và hiếu
thắng. Khi đã trưởng thành, Dế Mèn trở thành một chàng dế chín chắn, trọng lẽ phải, có tâm hồn phong phú, có
ước mơ đi xa. Thông qua nhân vật, Tô Hoài đã gửi đến trẻ em những bài học nhẹ nhàng và thấm thía về nhân cách
và đạo lý làm người.
Từ khoá: Dế Mèn, Tô Hoài, bài học, trẻ em

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt