Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THIẾT KẾ CHỨC NĂNG CHO HỆ THỐNG TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH MỞ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI TÂY BẮC

Nguyễn Duy Hiếu, Mai Văn Tám

Tóm tắt


Sử dụng từ điển chuyên ngành trong học tập mang lại rất nhiều lợi ích cho sinh viên đặc biệt đối với
các sinh viên học bằng ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ. Hiện nay, số lượng sinh viên Lào đang theo học tại
Trường Đại học Tây Bắc đang ngày càng tăng lên. Thêm vào đó, đa số sinh viên tại Trường Đại học Tây Bắc là
người dân tộc thiểu số mà tiếng Việt không phải là tiếng mẹ đẻ của họ. Một trong những khó khăn lớn nhất sinh
viên gặp phải chính là vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt là đối với các từ chuyên ngành. Chúng tôi mong muốn xây dựng
một hệ thống từ điển chuyên ngành mở phục vụ cho việc học tập của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, đặc biệt
là sinh viên Lào và sinh viên dân tộc thiểu số. Hệ thống chúng tôi thiết kế là hệ thống đa từ điển và mang tính mở,
theo đó người dùng có thể đề xuất các từ mới hoặc đề xuất sửa lại nội dung của các từ nếu thấy chưa chính xác.
Đội ngũ kiểm duyệt sẽ giúp hệ thống chấp nhận các đề xuất tốt và loại bỏ các đề xuất không phù hợp. Trong phạm
vi của bài báo này, chúng tôi chỉ đề cập tới việc thiết kế chức năng của hệ thống. Đây là một khâu rất quan trọng
trong quá trình xây dựng hệ thống vì một thiết kế tốt sẽ tạo ra một hệ thống tốt, hữu dụng, linh hoạt và dễ dàng
nâng cấp về sau.
Từ khóa: Từ điển, từ điển chuyên ngành, từ điển mở, thiết kế hệ thống.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt