Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF REISSNER-NORDSTRÖM BLACK HOLE

Lê Viết Hòa, Nguyễn Tuấn Anh, Đinh Thanh Tâm, Lò Ngọc Dũng

Tóm tắt


Các tính chất nhiệt động lực học của vật chất bên ngoài hố đen tích điện Reissner-Nordström (RN) 4 chiều đã được nghiên cứu. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng vật chất ở bên ngoài hố đen tích điện RN 4 chiều có các tính chất tương tự như chất lỏng van der Waals và ở nhiệt độ T thấp hơn nhiệt độ tới hạn Tc tồn tại một chuyển pha khí lỏng.
Từ khóa: Các tính chất nhiệt động, hố đen, khí-lỏng, chuyển pha

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt