Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC TẠI SUỐI NẬM LA, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

Nguyễn Đình Thoại, Lê Quốc Khánh, Phạm Anh Tuân

Tóm tắt


Dòng suối Nậm La chảy từ khu quảng trường thuộc phường Chiềng Cơi đến bản Hài thuộc phường Chiềng An có chiều dài khoảng 5 km, thuộc địa phận nội thị thành phố Sơn La, đoạn suối này đã và đang trong giai đoạn thực hiện dự án kè suối nhằm mang lại vẻ đẹp cảnh quan và giải quyết vấn đề thoát lũ của thành phố. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ phần trăm khối lượng các loại rác thải: Gỗ chế biến (51-58%), nhựa (17-21%), vải (8-11%), kim loại (6-9%), cao su (2-4%) và thủy tinh (4-7%). Các nguồn rác thải này có thể gây ô nhiễm nguồn nước và làm mất đi mỹ quan của dòng suối. Ngoài ra dòng suối còn tiếp nhận các nguồn thải là nước sinh hoạt, chúng tôi bước đầu khảo sát và định vị các vị trí các nguồn thải này.Việc ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước của dòng suối trước các tác nhân gây ô nhiễm là một nhiệm vụ quan trọng, cần sự tham gia của cộng đồng và chính quyền các cấp. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu về việc xây dựng mô hình cộng đồng bảo vệ nguồn nước tại suối Nậm La.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt