Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG VÀ GIÁ THỂ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA CÀNH GIÂM CÂY HOA TRIỆU CHUÔNG (Calibrachoa praviflora)

Nguyễn Thị Thanh Hương, Chu Thị Bích Ngọc, Nguyễn Phương Quý, Nguyễn Thị Hiền

Tóm tắt


Triệu chuông là cây thân thảo, buông rủ, thuộc họ Cà – Solanaceae. Hoa triệu chuông là một loài cây cảnh có hoa đẹp nên được sử dụng làm cây trang trí. Có nhiều phương pháp nhân giống, giâm cành là phương thức nhân giống vô tính phổ biến đối với nhiều loại cây trồng. Trong bài báo này, trình bày ảnh hưởng của một số loại chất điều hòa sinh trưởng nhóm auxin (IAA, IBA và αNAA) ở các nồng độ khác nhau (50, 100 và 200 ppm) và loại giá thể đến đến sự ra rễ của giâm hom cây triệu chuông. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chất điều hoà sinh
trưởng ở các nồng độ khác nhau có tác động làm tăng tỉ lệ ra rễ, số lượng rễ và chiều dài rễ cây triệu chuông. Sử dụng IBA ở nồng độ 200ppm cho tỷ lệ sống cao nhất 100% và tỷ lệ ra rễ cao nhất 95%. IBA có tác động tới tỉ lệ ra rễ tốt hơn so với IAA và αNAA. Tuy nhiên, khi xử lý IAA cho số lượng rễ và chiều dài rễ cao hơn so với αNAA
và IBA ở cùng nồng độ, và ở nồng độ IAA 100 ppm cho số lượng rễ và chiều dài rễ cao nhất đạt 12,84 cm khi sử
dụng giá thể 100% cát mịn.

Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt