Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

TUYỂN CHỌN CÁC VI KHUẨN PHÂN GIẢI PHOSPHATE KHÓ TAN ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN VI SINH

Lê Thị Thu Huyền

Tóm tắt


Việc nghiên cứu và ứng dụng phân bón vi sinh có giá trị thực tiễn cao, với ưu điểm là ít tốn kém trong chi phí đầu tư, dễ áp dụng trên các đối tượng cây trồng. Vì vậy, ba chủng vi khuẩn PL1, PL2 và PL3 thuộc loài Bacillus pumilus có khả năng phân giải phosphate khó tan cao với vòng phân giải phosphate đạt trên 34 mm đã được tuyển chọn. Các chủng vi khuẩn này cho thấy có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong môi trường sử dụng nguồn carbon là saccharose và nguồn nitơ (NH4)2SO4
. Bước đầu thử nghiệm cho thấy việc bổ sung vi khuẩn phân giải phosphate bổ sung vào trong đất trong các mẫu đất trồng cây rau mồng tơi giúp tăng hiệu quả hấp thu phophate của cây trồng. Từ đó hứa hẹn khả năng ứng dụng phân bón vi sinh có chứa các chủng vi khuẩn nghiên
cứu trong các trang trại nông nghiệp ngoài thực tiễn.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt