Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Minh, Lê Văn, Việt Nam

 • S. 15 (2018) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
  BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY KỸ THUẬT CHẾ TÁC KHÈN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI MÔNG XÃ NÀ BÓ, HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 13 (2018) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
  MỘT SỐ BIẾN ĐỔI VỀ NHÀ Ở CỦA NGƯỜI MÔNG TẠI XÃ NGỌC CHIẾN, HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 11 (2017) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
  NGHỀ LÀM CÚC BƯỚM (MÁK PÉM) CỦA NGƯỜI THÁI ĐEN XÃ CHIỀNG NGẦN - THÀNH PHỐ SƠN LA
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 9 (2017) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
  HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN NGHỀ GỐM MƯỜNG CHANH - MAI SƠN - SƠN LA
  Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết