Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NGHỀ LÀM CÚC BƯỚM (MÁK PÉM) CỦA NGƯỜI THÁI ĐEN XÃ CHIỀNG NGẦN - THÀNH PHỐ SƠN LA

Lê Văn Minh

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài viết đề cập tới nghề làm cúc bướm - một nghề thủ công truyền thống đang được duy trì và phát triển tại địa bàn xã Chiềng Ngần - Thành phố Sơn La, từ đó chỉ ra các giá trị của nghề như: giá trị vật chất, giá trị tinh thần, giá trị thẩm mĩ đặc biệt là quy trình chế tác, các loại khuôn và dụng cụ được người thợ sáng tạo trong quá trình hình thành và phát triển của nghề. Khẳng định nhu cầu sáng tạo - hưởng thụ những thành quả trong lao động, sáng tạo văn hóa đã tồn tại, phát triển bao đời nay, đóng góp vào di sản văn hóa Thái ngày càng phong phú, đa dạng làm cho văn hóa giàu bản sắc, mang đậm tính tộc người.
Đồng thời đề xuất với chính quyền địa phương một số giải pháp cơ bản góp phần phát triển nghề truyền thống giúp đồng bào bảo tồn giá trị văn hoá đồng thời tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Từ khóa: Nghề làm cúc bướm, nghề thủ công, cúc bướm, mắk pém

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt