Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Ánh, Vũ Thị Ngọc

  • S. 26 (2022) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI TRE TRÚC TẠI HUYỆN MỘC CHÂU VÀ VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết