Gửi bài
Liên Kết

Giới thiệu hệ thống phần mềm xuất bản tạp chí này

Tạp chí này sử dụng phần mềm Open Journal Systems 2.4.8.0, một phần mềm xuất bản và quản lý tạp chí mã nguồn mở do Public Knowledge Project phát triển, hỗ trợ và cung cấp miễn phí theo giấy phép GNU General Public License.

Quy trình Biên tập và Xuất bản trong phần mềm OJS

Đăng ký
Liên kết