Gửi bài
Liên Kết

Hội đồng Biên Tập Tạp chí Khoa học - Đại học Tây Bắc

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1 TS. Đoàn Đức Lân Trường Đại học Tây Bắc Tổng Biên tập
2 TS. Nguyễn Văn Bao Trường Đại học Tây Bắc Uỷ viên
3 TS. Đinh Thanh Tâm Trường Đại học Tây Bắc Uỷ viên
4 PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn Trường Đại học Tây Bắc Uỷ viên
5 PGS.TS. Phạm Văn Lực Trường ĐHSP Hà Nội 2 Uỷ viên
6 PGS.TS. Đỗ Thuý Mùi Trường ĐHSP Hà Nội 2 Uỷ viên
7 TS. Lê Thị Hương Trường ĐHSP Hà Nội 2 Uỷ viên
8 TS. Phạm Văn Nhã Trường Đại học Tây Bắc Uỷ viên
9 TS. Hoàng Ngọc Anh Trường Đại học Tây Bắc Uỷ viên
10 TS. Vũ Quang Giảng Trường Đại học Tây Bắc Uỷ viên
11 PGS.TS. Cao Đình Sơn Trường Đại học Tây Bắc Uỷ viên
12 PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng Trường Đại học Tây Bắc Uỷ viên
13 TS. Đỗ Hồng Đưc Trường Đại học Tây Bắc Uỷ viên
14 TS. Vũ Tiến Dũng Trường Đại học Tây Bắc Uỷ viên
15 GS.TS. Trần Khắc Thi Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ Nông lâm Uỷ viên
16 GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ Trường Đại học Công nghiệp Uỷ viên
17 GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh Trường ĐHSP Hà Nội Uỷ viên
18 GS.TS. Phạm Văn Chương Trường Đại học Lâm Nghiệp Uỷ viên
19 PGS.TS. Chu Hoàng Hà Viện Công nghệ Sinh học Uỷ viên
20 PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn Tạp chí Văn học Uỷ viên
21 TS. Nguyễn Thành Long Đại học Thái Nguyên Uỷ viên
22 PGS.TS. Vũ Chung Thuỷ Trường ĐH TDTT Bắc Ninh Uỷ viên
23 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh Trường Đại học Điện Lực Uỷ viên
24 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam Uỷ viên
25 PGS.TS. Trần Đình Kế Trường ĐHSP Hà Nội Uỷ viên
26 PGS.TS. Vũ Quốc Trung Trường ĐHSP Hà Nội Uỷ viên
27 PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Uỷ viên
Đăng ký
Liên kết