Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

HỘI TỤ THEO XÁC SUẤT CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

Đặng Kim Phương, Nguyễn Thanh Lâm

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong khuôn khổ của bài viết này chúng tôi sẽ trình bày về tính ổn định của trung bình cộng một số lớn các đại lượng ngẫu nhiên theo nghĩa hội tụ theo xác suất và ứng dụng các định lý về luật yếu số lớn để giải một số bài toán trong xác suất thống kê, trong đó có những bài toán thống kê có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học thực nghiệm.
Từ khóa: Đại lượng ngẫu nhiên, Hội tụ theo xác suất, Luật yếu số lớn, Kỳ vọng, Hội tụ hầu chắc chắn

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt