Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRÒ CHƠI DÂN GIAN CÓ LỜI ĐỒNG DAO DÂN TỘC THÁI PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ NHẬN THỨC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI

Lường Thị Định

Tóm tắt


Tóm tắt: Trò chơi dân gian màu sắc phong phú, chủng loại đa dạng, là “người bạn tốt” của các bạn nhỏ. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, trò chơi dân gian bị trò chơi cao cấp, trò chơi điện tử thay tế. Ham chơi là đặc tính thiên bẩm của trẻ. Vì thế ở trường mầm non cần tổ chức các trò chơi dân gian, tiến hành dạy mà chơi, để trò chơi đi vào các hoạt động trong một ngày của trẻ, để trẻ thể nghiệm trò chơi trong đời sống, thể nghiệm sự vui vẻ của trò chơi. Trong bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu một số trò chơi dân gian có lời đồng dao dân tộc Thái - những trò chơi “trời cho” dân gian truyền thống đơn giản, những đồ vật dung dị, cỏ cây bình dị, những con vật gần gũi với cuộc sống thường ngày của những trẻ thơ người dân tộc Thái nhưng giúp trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi và đạt được kết quả là trẻ hứng thú để nhận thức thế giới xung quanh một cách tự nhiên nhất.
Từ khóa: Trò chơi dân gian, trò chơi dân gian dân tộc Thái, hứng thú nhận thức

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt