Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

CHỦ TRƯƠNG TIẾP NHẬN ĐỒNG BÀO MIỀN XUÔI THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ MIỀN NÚI CỦA ĐẢNG BỘ KHU TÂY BẮC

Bùi Mạnh Thắng

Tóm tắt


Tóm tắt: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9-1960), Khu Tự trị Thái - Mèo là địa phương đầu tiên trên miền Bắc tổ chức tiếp nhận đồng bào miền xuôi tham gia phát triển kinh tế miền núi. Bài viết tìm hiểu bối cảnh lịch sử và chủ trương tiếp nhận đồng bào miền xuôi của Đảng bộ Khu Tây Bắc.
Từ khóa: chủ trương, đồng bào miền xuôi, kinh tế miền núi, Tây Bắc

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt