Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Hoàng Thị Thanh Giang

Tóm tắt


Tóm tắt: Trên cơ sở tìm hiểu cấu trúc của khung năng lực dành cho sinh viên sư phạm và thực trạng về dạy học tích hợp cho sinh viên ngành sư phạm Địa lí Trường Đại học Tây Bắc, bài báo đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên, cụ thể như: xây dựng và sử dụng tài liệu tự học về Dạy học tích hợp cho sinh viên; Đề xuất bổ sung nội dung về Dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm trong học phần Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài giảng Địa lí; Hướng dẫn SV xây dựng và lập kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp
Từ khóa: Dạy học tích hợp, sinh viên sư phạm, phát triển năng lực dạy học tích hợp.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt