Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NGHIÊN CỨU BẢO QUẢN HẠT NGÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO MÔI TRƯỜNG YẾM KHÍ TỰ NHIÊN

Lê Quốc Khánh, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Đình Thoại

Tóm tắt


Dựa vào quá trình hô hấp tự nhiên của hạt ngô để tạo ra môi trường bảo quản yếm khí, từ đó ứng
dụng vào bảo quản ngô hạt trong môi trường yếm khí này. Kết quả cho thấy, độ ẩm hạt có ảnh hưởng đến cường
độ hô hấp của khối hạt, nó tạo ra các vi môi trường bảo quản có hàm lượng oxygen khác nhau. Trong bài báo
này, tôi chọn khoảng độ ẩm từ 14-21% và đã tạo ra 7 vi môi trường bảo quản. Kết quả khảo sát cho thấy ở độ ẩm
từ 17-21% hàm lượng oxygen giảm xuống dưới 5,4%, lượng nhiệt phát sinh trong khối hạt thấp. Tuy nhiên, sau 6
tháng bảo quản chỉ có các vi môi trường có độ ẩm 17-19% cho kết quả khả quan về thành phần hạt, tỉ lệ sâu mọt,
nấm mốc, màu sắc trong 6 tháng bảo quản.
Từ khóa: Bảo quản ngô, lưu trữ kín khí, bảo quản yếm khí tự nhiên, bảo quản tạm thời ngô.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt