Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

HIỆN TRẠNG NGHÈO ĐA CHIỀU Ở TỈNH SƠN LA

Trần Thị Thanh Hà, Dương Văn Mạnh

Tóm tắt


Hiện nay, Sơn La vẫn là một tỉnh nghèo thuộc miền núi phía Tây Bắc của Việt Nam. Tỷ lệ hộ nghèo
đa chiều của Sơn La hiện đứng thứ 5 cả nước và Tỉnh có số người nghèo nhiều thứ 2 cả nước. Đặc biệt, tỷ lệ hộ
nghèo đa chiều còn có sự phân hóa sâu sắc theo thành thị - nông thôn, theo dân tộc, theo các đơn vị hành chính,…
Đời sống của người dân, đặc biệt là đời sống của các hộ dân người dân tộc thiểu số còn rất khó khăn. Việc điều
tra và đánh giá hiện trạng nghèo đa chiều ở tỉnh Sơn La là cơ sở quan trọng để đưa ra các khuyến nghị, các giải
pháp nhằm xóa đói, giảm nghèo cho các hộ dân nơi đây.
Từ khóa: Nghèo đa chiều; tỉnh Sơn La.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt