Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THỦY TRÌNH SÔNG HƢƠNG QUA NÉT BÖT TÀI HOA CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƢỜNG

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài viết này hướng tới khắc họa hành trình dòng chảy của dòng sông qua nét bút
tài hoa của Hoàng Phủ Ngọc Tường, với bút kí “Ai đã tên cho dòng sông”. Đó là mạch chảy bất
tận, dồi dào sức sống được tiếp nối từ khúc thượng nguồn ẩn chứa nhiều bí mật, về với vùng
ngoại ô hiền hòa, để rồi chảy qua kinh thành Huế, và đổ ra biển Đông. Từ đó, làm nổi bật chất
tài hoa, lối hành văn hướng nội đầy mê đắm, lối liên tưởng phóng khoáng, chất thơ thi vị ngọt
ngào của ngòi bút tác giả.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt