Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Nga, Lê Thị, Việt Nam

  • S. 25 (2021) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
    ĐỀ XUẤT CÁC BÀI TẬP SỬA CHỮA SAI LẦM THƯỜNG MẮC TRONG CHUYỀN BÓNG CAO TAY BẰNG HAI TAY TRƢỚC MẶT CHO SINH VIÊN KHỐI KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết